Home » » ( LENGKAP ) KUMPULAN DOA DOA ISLAM

( LENGKAP ) KUMPULAN DOA DOA ISLAM

Written By Riki Oke on Minggu, 24 Maret 2013 | 02.56

Doa Mohon Ampunan Diri, Keluarga, Dan Orang-Orang Mukmin

Bacaan Doa Mohon Ampunan Diri, Keluarga, Dan Orang-Orang Mukmin
“Rabbighfirlii wa li waalidayya wa li man dakhala baitiya mu’minan wa lil-mu’miniina wa laa tazidi al-zhaalimiina illaa tabaaraan”
Arti Doa Mohon Ampunan Diri, Keluarga, Dan Orang-Orang Mukmin
“Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, siapa pun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang beriman, laki-laki dan perempuan. Dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. (QS Nuh [71]:28)”

Doa Mohon Ampunan Dan Terhindar Dari Kedengkian Terhadap Orang-Orang Beriman

Bacaan Doa Mohon Ampunan Dan Terhindar Dari Kedengkian Terhadap Orang-Orang Beriman
“Rabbanaaghfirlanaa wa li ikhwaaninaa alladziina sabaquunaa bi al-iimaani wa laa taj’al fii quluubinaa ghillan lilladziina aamanuu. Rabbanaa innaka ra’uufun rahiimun.”
Arti Doa Mohon Ampunan Dan Terhindar Dari Kedengkian Terhadap Orang-Orang Beriman
“Ya Rabb kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sungguh Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Hasyr [59]:10)”

Doa Mohon Khasiat Kebaikan Dari Al-Qur’an

Bacaan Doa Mohon Khasiat Kebaikan Dari Al-Qur’an
“Allaahummaghfirlii bi al-qur’aani. Allaahummarhamnii bi al-qur’aani. Allaahummahdinii bii al-qur’aani. Allaahummarzuqnii bi al-qur’aani.”
Arti Doa Mohon Khasiat Kebaikan Dari Al-Qur’an
“Ya Allah, ampunilah aku dengan Al-Quran. Ya Allah, kasihilah aku dengan Al-Quran. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku dengan Al-Quran. Ya Allah, berilah rezeki kepadaku dengan Al-Quran. (HR Ibn Abi Syaibah)”

Doa Mohon Disucikan Dari Segala Dosa

Bacaan Doa Mohon Disucikan Dari Segala Dosa
“Allaahumma thahhirnii min al-dzunuubi wa al-khathaayaa. Allaahumma naqqinii minhaa kamaa yunaqqaa al-tsaubu al-abyadhu min al-danasi. Allaahumma thahirnii bi al-tsalji wa al-baradi wa al-maa’i al-baaridi.”
Arti Doa Mohon Disucikan Dari Segala Dosa
“Ya Allah, sucikanlah diriku dari berbagai dosa dan kesalahan. Ya Allah, bersihkanlah diriku darinya sebagaimana dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ya Allah, sucikanlah diriku dengan salju, embun, dan air yang dingin. (HR Al-Nasa’i)”

Doa Mohon AMpunan Atas Segala Khilaf

Bacaan Doa Mohon AMpunan Atas Segala Khilaf
“Allaahummaghfirlii khathii’atii wa jahlii wa israafi fii amrii wa maa anta a’lamu bihi minnii. Allaahummaghfirlii hazlii wa jiddii wa khathaayaaya wa ‘amdii wa kullu dzaalika ‘indii”
Arti Doa Mohon AMpunan Atas Segala Khilaf
“Ya Allah, berialh ampunan kepadaku atas kesalahan-kesalahanku, kebodohanku, serta sikap berlebihanku dalam urusanku, dan dari segala sesuatu yang Engkau lebih mengetahuinya daripada diriku. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku atas canda dan keseriusanku, kekeliruan dan kesengajaanku, dan segala yang ada pada diriku. (HR Al-Bukhari)”

Doa Agar Seseorang Mencintai Dan Dicintai Orang Beriman

Bacaan Doa Agar Seseorang Mencintai Dan Dicintai Orang Beriman
“Allaahumma habbib ‘abiidaka haadzaa wa ummahu ilaa ‘ibaadika al-mu’miniina wa habbib ilaihim al-mu’miniin”
Arti Doa Agar Seseorang Mencintai Dan Dicintai Orang Beriman
“Ya Allah, jadikanlah hamba kecil-Mu dan ibunya mencintai hamba-hamba-Mu yang beriman, dan jadikanlah orang-orang yang beriman mencintai mereka. (HR Muslim)”


Doa Mohon Dicintai Dan Mencintai Allah SWT

Bacaan Doa Mohon Dicintai Dan Mencintai Allah SWT
“Allaahumma innii as’aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa al-’amala alladzii yuballighunii hubbaka. Allaahummaj’al hubbaka ahabba ilayya min nafsii wa ahlii.”
Arti Doa Mohon Dicintai Dan Mencintai Allah SWT
“Ya Allah, aku memohon curahan cinta-Mu dan kecintaan orang-orang yang mencintai-Mu, serta memohon curahan amal yang dapat mengantarkan diriku mencintai-Mu. Ya Allah, jadikanlah kecintaan kepada-Mu lebih tertanam dalam jiwaku melebihi kecintaanku kepada diri sendiri dan keluargaku. (HR Al-Tirmidzi dan Al-Hakim)”

Doa Mohon Kasih Sayang Ketika Ditimpa Penyakit

Bacaan Doa Mohon Kasih Sayang Ketika Ditimpa Penyakit
“Annii massaniya al-dhurru wa anta arhamu al-raahimiin”
Arti Doa Mohon Kasih Sayang Ketika Ditimpa Penyakit
“(Ya Tuhanku,) sungguh aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan Yang Maha Penyayang dari semua penyayang. (QS Al-Anbiyaa’ [21]:83)”

0 komentar:

Poskan Komentar